СРЕЩА НА КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЗР ГР. ВАРНА

последно актуализиранa на 27.01.2020

 На 22.01.2020 г. в конферентната зала на „БУЛТЕКС 99” ЕООД, гр. Варна се проведе първата за 2020 г. среща на членовете на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна. 

 
Основен акцент в срещата беше участието на инж. Слави Пачалов – „Магистър трудова медицина и работоспособност” от „Пачалов” ЕООД.
 
В присъщия му неповторим стил Слави презентира провежданите от него обучения за оказване на първа долекарска помощ, действия при бедствия и аварии, вкл. и безопасна евакуация от обекти.
 
От гостуването на инж. Пачалов в гр. Варна се възползваха и двама колеги, които организираха подобно обучение във фирмите, където работят.
 
Отделно бяха обсъдени организационни въпроси от дейността на клуба, в т.ч. годишния график за срещите, както и приемането на един нов член на клуба.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама