ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА ISO 45001:2018

последно актуализиранa на 11.02.2020

 ФОНДАЦИЯ “ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ СЪВМЕСТНО С „ИНСЕРТ“ ЕООД

организират провеждането на
„ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА ISO 45001:2018 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР“
Препоръчително е участниците да имат опит в системите за управление и вътрешните одити т.е. да са били на
друг курс в миналото, за да им е позната материята, защото курсът е кратък.
Продължителност: 1 ден (8 часа)
В обучението са включени следните теми::
1. Преглед на изискванията на ISO 45001:2018 от гледната точка на вътрешния одит – как да разбираме изискванията и какви обективни доказателства за съответствие да приемаме.
2. Преглед на разликите с OHSAS 18001 за всички, на които предстои да адаптират системите си за управление
по ЗБР към новия стандарт
3. Кратко представяне на новите изисквания към сертифициращите органи за одитите по ISO 45001:2018
(да ги имам предвид, когато те ни одитират)
Методи на обучение: презентации, дискусии, работа по практически задачи
Цена: 120 лв. без ДДС на участник.
Предлагаме - 15% отстъпка за всеки следващ от едно и също предприятие.
В цената е включено – освен провежданото обучение:
 комплект материали (на хартиен и електронен носител);
 Две кафе паузи;
 Обяд;
 сертификат за участие
Дата на провеждане на обучението – 21 февруари 2020 год. от 9,30 часа.
Място на провеждане на обучението: град София, бул. „Цариградско шосе” № 238, преди Околовръстен път
„ Бултекс 99“ ЕООД, зала – ет. 3
Начин на плащане: Всички плащания за участие стават само по банков път!!!
БАНКОВА СМЕТКА:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Пловдив
IBAN: BG09UNCR70001520376647
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Участие в БЗР обучение
ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА БЗР"
БУЛСТАТ: 176217057
При желание за участие, моля потвърдете на електронния адрес на фондацията: office@fcbzr.org, в срок до 18.02.2020г. Местата са ограничени!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама