Февруарска среща на клуб на специалиста по БЗР гр.Пловдив

последно актуализиранa на 04.03.2020

 На 27 февруари в залата на „Бултекс99“ ЕООД се проведе поредната среща на клуб БЗР- Пловдив.

Панайот Панайотов от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда при МТСП изнесе
лекция на тема:
Мускулно-скелетни смущения - кампания на Европейската агенция по здраве и безопасност 2020-2021 година.
Лекторът предизвика интереса на аудиторията с подходящите примери за добри практики, а така също и с разработените казуси за определяне на рисковите фактори и мерки за ограничаване на риска.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама