ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА

последно актуализиранa на 08.10.2020

 На 30.09 и 01.10.2020 година се проведе обучение със служители от СОЛВЕЙ СОДИ АД- гр. Девня за безопасност на труда при извършване на аварийно спасителни дейности в ограничени пространства с използването на техники за достъп и позициониране чрез въжета / лебедка и тринога. 
Целите на обучението бяха свързани с усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд при извършване на аварийно-спасителни дейности. Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.
Проведоха се дискусии по темата и практически занимания на открито.
Обучението бе проведено от Благовеста Карова - специалист БЗР Фондация “Център по безопасност и здраве при работа", Иван Палийски- специалист по височинна защита „Бултекс99“ЕООД и Пейчо Суванджиев - специалист по височинна защита „Бултекс99“ЕООД.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама