Oбучение по безопасност и здраве при работа в гр.Мадан 08.10.2020

последно актуализиранa на 12.10.2020

 

На 08.10.2020г. се проведе периодично обучение по безопасност и здраве при работа в гр.Мадан с участието на служители от „Върба-Батанци“ АД и „Горубсо-Мадан“ АД.

Обучението бе проведено по основание Чл. 26 ал. 2 и чл. 30 от ЗЗБУТ; чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Целта на обучението бе съсредоточена върху:

·   Придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

·       Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

 

Използваха се различни методи на обучение и предоставяне на информацията. Лекторите подготвиха интересни мултимедийни документи за онагледяване на лекциите. Разискваха се дискусии, а на края на лекцията на участниците бяха раздадени изпитни тестове за проверка на новопридобитите знания.

 

В обучението участваха:

·       длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

·  длъжностните лица  на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд ;

·     лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

·       членове на КУТ и ГУТ.

 

Лекциите бяха проведени от Благовеста Карова – Ескперт БЗР, Иван Палийски –Специалист  ЛПС и  Д-р Дарина Кръстева – Трудова Медицина.

 

Бяха раздадени Удостоверения за преминат курс на обучение на всички участници.

Повече снимки тук ===>  
https://bit.ly/2InQqXF

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама