Периодично обучение - РД07-2 гр.Пловдив 18.11.2020

последно актуализиранa на 18.11.2020

 Днес проведохме онлайн обучение по БЗР по наредба РД07-2 в гр. Пловдив.

Въпреки трудните условия, в който живеем днес и непрестанно променящите се условия на труд ние се опитваме да се приспособим и предоставим високи стандарти на обучение за нашите клиенти.

Днес проведохме едно от многото предстоящи виртуални обучения чрез онлайн платформата Zoom.

В обучението бяха засегнати различни теми някои, от които бяха:

  • ·        Структура на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд – директиви на Европейския съюз в областта „Безопасност и здраве при работа”, основен закон, наредби, правилници, инструкции и други.

  • ·        Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд.

  • ·         Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  • ·        Дисциплинарна, административна, имуществена и наказателна отговорност при допуснати  нарушения по безопасност и здраве при работа.

  • ·     Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.

  • ·        Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изискване на чл.18 от ЗЗБУТ за взаимно договаряне на мерките по безопасност и здраве при работа на обща площадка: съвместни мероприятия; изисквания при подбора на фирма – изпълнител; осъществяване контрол по време на съвместната работа; доказателства за качествено и безопасно извършена работа.

  • ·        Ръчна работа с тежести – определение, нормативни изисквания, оценка на риска, мерки за ограничаване.


Лекциите проведе Благовеста Карова – Експерт БЗР към ФЦБЗР.

Използваха се различни методи на обучение и предоставяне на информацията. Интересни мултимедийни документи за онагледяване на лекциите. Разискваха се дискусии, а на края на лекцията на участниците бяха раздадени изпитни тестове за проверка на новопридобитите знания.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама