ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЗР - 2020 година

последно актуализиранa на 16.12.2020

 

Годишни Национални награди по безопасност и здраве при работа 2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" има удоволствието да обяви началото на единадесетто издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2020 година. Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на ИА "Главна инспекция по труда" – гр. София.

В тази връзка организаторите на конкурса отправят своята официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на "Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2020 г.

ПРАВИЛА И КАТЕГОРИИ ЗА УЧАСТИЕ

НОВО!!!

Победителите ще бъдат оценени САМО въз основа на представените примери за добри практики в борба с Ковид-19 наложени в предприятието.

Тазгодишните национални награди по безопасност и здраве при работа ще се състоят само в три категории, в зависимост от броя на заетите лица в предприятието:

·        Големи (над 250 бр.)

·        Средни (от 50 до 250 бр.)

·        Малки (до 50 бр.)

За всяка от категориите кандидатите ще бъдат класирани на три призови места - първо, второ и трето място.

Както и в предходните издания на конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа", право на участие ще имат всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват.

За целта те следва да попълнят и изпратят в определения за това срок всички документи за участие по предварително одобрен образец!

Жури:

Победителите във всяка една от горепосочените категории се оценяват и определят от специално сформирана за целта комисия, включваща съответно представители на:

·        ИА "Главна инспекция по труда";

·        Организации на работодателите;

·        Организации на работниците;

·        Фондация "Център за безопасност и здраве при работа";

Класирането се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените от кандидатите допълнителни материали (снимки, видеа, илюстрации, графики, диаграми и т.н.).

Общи условия за участие за всички кандидати и категории:

Освен попълнено заявление за участие, всеки участник задължително ще трябва да представи и доказателства за добри практики в борба с Ковид 19 в областта на БЗР, като по негова преценка това могат да бъдат – снимки, видео или друг вид нагледни материали.

Електронната версия на заявлението може да изтеглите тук:

!!! СВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ !!!

Кандидатите в горепосочените категории ще получат специалната статуетка, символ на конкурса, както и официална грамота за участие, а тези класирани на II-ро и III-то място – получават само грамота.

Изисквания за подаване на документите за участие:

Моля изпратете всички материали и файлове онлайн на: office@fcbzr.org


КРАЙНИ СРОКОВЕ:

Краен срок за получаване на документите за участие: 29.01.2021 г. /петък/, 17:00 часа.

Документи, получени след тази дата, не подлежат на разглеждане!


ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Е-mail: office@fcbzr.org


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама