Онлайн обучение за Координатори по БЗР - "ЕВН България" 15/12/2020

последно актуализиранa на 16.12.2020

 

На 15.12.2020 проведохме онлайн обучение за Координатори  по БЗР при работа за етапа на изпълнението на строежа със служители на „ЕВН България“ гр. Пловдив. По Наредба РД07-2 на основание за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Въпреки трудните условия, в който живеем днес и непрестанно променящите се условия на труд ние се опитваме да се приспособим и предоставим високи стандарти на обучение за нашите клиенти.

В обучението бяха засегнати различни теми някои, от които бяха:

·        Оценка на професионалните рискове на строителната площадка. Мерки за ограничаване на риска.
·        Организация за безопасно изпълнение на основните видове строително монтажни работи.

·        Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнението на строителни и монтажни работи.

·        Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка.

·        План по безопасност и здраве /ПБЗ/. Срещи по безопасност.

·        Обсъждане на плана по безопасност и здраве на строителния обект. Процедури по приемане на плана по безопасност и здраве. Оценка на качеството на ПБЗ. Анализ на нарушенията на ПБЗ на строителния обект.

·        Каква документация трябва да води координатора по БЗР в етапа на изграждане на обектите.

Цели на обучението:

·      Придобиване на знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа необходими при извършване на строително-монтажни работи .
·        Придобиване на знания по безопасно изпълнение на строително-монтажни работи от  координатори по безопасност и здраве при работа;

·        Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

Лекциите проведоха:  Благовеста Карова – Експерт БЗР към ФЦБЗР и Иван Палийски – Регионален мениджър и Специалист ЛПС и СРО „Бултекс 99“ ЕООД.

Използваха се различни методи на обучение и предоставяне на информацията. Интересни мултимедийни документи за онагледяване на лекциите. Разискваха се дискусии, а на края на лекцията на участниците бяха раздадени изпитни тестове за проверка на новопридобитите знания.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама