OSHwiki - уникална онлайн платформа за обмен на знания

последно актуализиранa на 30.09.2014

На 25-ти август 2014 г, по време на ХХ-тия Световен конгрес по БЗР във Франкфурт, Германия, директорът на EU-OSHA, д-р Christa Sedlatschek обяви официалното стартиране на уеб платформата за професионална безопасност и здраве при работа - OSHwiki.
Тази нова онлайн възможност за работа в мрежата с общността на специалистите по БЗР ще позволи по-голямо споделяне на знания и по-широк кръг от теми по БЗР, включително стресът на работното място, както и психо-социалните рискове, в подкрепа на развитието на здравословните работни места в световен мащаб.
Стартирането на OSHwiki бележи важен етап в развитието на глобалните познания за БЗР. Платформата работи на всички езици и преминава всички географски граници. С изграждането на този БЗР архив, информацията ще е достъпна по всяко време и на всяко място, което позволява на БЗР общността лесен достъп, възможност за споделяне и допринасяне за изграждане съдържанието на платформата, което ще я направи още по-полезна.
Трябва да се отбележи, че OSHwiki е изцяло на разположение, като споделянето, разпространението и обогатяването на съдържанието на платформата е лесно и напълно безплатно.
Платформата вече има постъпления в своя архив, предоствен й от авторитетни източници, като примери за такива са Лабораторията за професионално здраве и безопасност при работа (UK), както и Испанския национален институт за безопасност и хигиена на работното място. Съдържанието обхваща множество теми като статия за "предотвратяване на стреса на работното място в сектора на образованието".
Благодарение на това информационно богатство на материали, БЗР общността ще може да създава свои собствени постъпления, които да споделя и с други хора и институции - което всъщност е една уникална съвместна инициатива между БЗР общността и уважавани институти от цял ​​свят.
"Платформата е важна стъпка по пътя за подобряване на здравето и безопасността на труда в Европа", каза д-р Sedlatschek при стартирането на платформата във Франкфурт.
"Това е печеливше партньорство", защото включвайки се в процеса на развитие на БЗР знанието, Вие допринасяте за повишаване на професионалните стандарти за БЗР, както и укрепването на Вашия профил в БЗР общността.
За повече информация можете да посетите официалния сайт на платформата: http://oshwiki.eu/wiki/Main_Page

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама