Как да бъдем чувствителни към пола, когато се борим с МСС на работното място

последно актуализиранa на 24.03.2021

Широко разнообразие от елементи насочва към факта, че жените са изложени на висок риск от развитие на проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). Европейското проучване на условията на труд установи, че разпространението на МСС е по-високо сред жените, отколкото мъжете. Работничките са по-склонни да развият един или повече здравословни проблеми, свързани с МСС, включително болки в гърба (докладвани от 45%), мускулни болки в раменете, шията и горните крайници (докладвани от 44%) и долните крайници (30%). Докато 56% от мъжете страдат от един или повече здравни проблеми, свързани с МСС, 60% от работниците в ЕС съобщават за едно или повече МСЗ.

 

Разбиране на рисковете за жените

И така, защо има по-голямо разпространение на МСС сред жените? Отговорът се крие в няколко причини, свързани с характеристиките на работни места и задачи, изпълнявани предимно от работнички.

Например, много доминирани от жени сектори и професии включват задачи, които излагат работниците на по-голям риск от развитие на МСС, особено тези, включващи повтарящи се движения на ръцете, често коленичене, неудобни позиции на тялото, продължителни периоди на седене, статични пози или нужда от повдигане или преместване на тежки товари, включително хора. Имайки предвид тези рискови фактори, списъкът на работните места, изложени на най-голям риск, ще включва тези в хранително-вкусовата промишленост, текстилната и шивашката промишленост, здравеопазването и офисните работни места, както и фризьорския и образователния сектор.

Статистически погледнато, жените често са изложени на по-високо ниво на психосоциален риск на работното място, като вербално насилие, сексуален тормоз, дискриминация и тормоз от страна на колеги, мениджъри и трети страни. Тези фактори допринасят за загуба на доверие, намалено самочувствие, емоционални сътресения, депресия и тревожност, като всички те са свързани с по-голяма вероятност от развитие на МСС.

Организационните фактори често допринасят за проблема. Някои показатели показват, че физическото натоварване при определени доминирани от жените работни места не е пропорционално на времето, необходимо за изпълнение на съответните задачи. В хранително-вкусовата промишленост жените физически работници са изложени на висока степен на интензивност на работа, увеличавайки дискомфорта в горната част на тялото и води до болки в кръста и наранявания. Например в сектора за почистване работниците жени често трябва да работят с много висока скорост, което може да увеличи риска от МСС в горните крайници.

 

На ниво ЕС съществува постоянен дисбаланс по отношение на възможностите за кариера на жените, което често означава, че те остават в същата роля по-дълго, отколкото мъже. Разликата в заплащането между половете, която възлиза на 14,1% в ЕС (и се е променила минимално през последното десетилетие), също е източник на стрес и безпокойство, което влошава проблема.

Липсата на представителство на жените на по-високо ниво в организационната йерархия (по-малко от 29% от членовете на борда на директорите на най-големите публично регистрирани компании в ЕС са жени) води до перспектива, доминирана от мъже по подразбиране, когато става дума за проектиране на мерки за справяне с професионалните заболявания и други проблеми, свързани с БЗР. Тази тясна перспектива не отчита многообразието на работната сила в ЕС и по-специално специфичните нужди на работниците жени.

 

Преглед на МСС през чувствителна към пола леща

За да направят работата безопасна за всички, предприятията трябва напълно да разпознаят и включат измерението на разнообразието и по-специално перспективата за пола в своите стратегии за превенция на БЗР. Това включва ангажимента да се вземат предвид проблемите на пола и избягването на предположения, свързани със стереотипи, основани на пола.

Предприятията трябва да извършват чувствителни към пола оценки на риска, за да идентифицират опасностите за всички работници, като разглеждат пълния спектър от въпроси, свързани с пола, включително организационни и психосоциални фактори, представителство на позиции и отговорности за вземане на решения в работата и в дома. Работодателите трябва да се стремят да предлагат гъвкавост в работата, което ще помогне за намаляване на стреса. В резултат на това рискът от развитие на МСС ще бъде намален.

В крайна сметка най-точната картина на свързаните с пола рискове от МСС на работното място може да бъде получена чрез ангажиране с работници на всички нива. Обсъждането на проблеми, с които се сблъскват всички участващи страни, може да помогне за по-доброто разбиране на ключовите проблеми на работното място, които карат работниците да развиват и увеличават МСС.


Източник: ЕU-OSHA

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама