Отчитане на отпадъците чрез Национална информационна система за отпадъци

последно актуализиранa на 24.03.2021

 Засегнати бяха теми свързани с:
 • ·         Закона за управление на отпадъците;
 • ·         Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • ·         Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Подробно бе разгледан и начинът на подаване на документи чрез новата електронна система на Национална информационна система за отпадъци (НИСО):

 • ·         Как да влезете в системата (с КЕП, с потребителско име и парола);
 • ·         Регистрация (администратор на профил, администратор на площадка, вписващ данни, регистрация на задължено лице);
 • ·         Потребителски интерфейс след вход в НИСО;
 • ·         Молба за включване в екип;
 • ·         Покана за регистрация;
 • ·         Отчети (отчетни книги, „Предаден отпадък“);
 • ·         Годишни отчети (попълване на годишен отчет);
 • ·         Работни листа (РЛ - класификация на отпадъци, РЛ – класификация на отпадъци въз основа на изпитване);
 • ·         Асоцииране на работни площадки.


Г-жа Янкова отговори на много въпроси зададени от колегите онлайн, стъпка по стъпка показа на всички как се работи с електронната система на НИСО чрез нагледни примери.

Презентацията от обучението може да изтеглите от ТУК

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама