Работна среща между IOSH и Фондация "Център за БЗР"

последно актуализиранa на 01.10.2014

На 26.09.2014 г. в град София се проведе работна среща между г-жа Жизела Дерик и г-жа Крис Хейс от Институцията за безопасност и здраве при работа (IOSH) от Обединено Кралство от една страна, както и г-н Владимир Глухов и г-н Люпчо Кочовски - от Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”, от друга страна.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещото развитие на дейността на Фондацията, както и възможностите за сътрудничество с IOSH.
Като водеща и световнопризната организация, Институцията за безопасност и здраве при работа, IOSH имат много разнообразен и богат опит по отношение професионалните обучения по БЗР. В тази връзка на срещата бяха дискутирани възможностите Институцията да подкрепи бъдещата учебна дейност, която Фондацията ще развива по отношение на професионално обучение по БЗР на учители за работа деца, а също така и на работа със самите деца.
Обсъдени бяха и възможностите за използване на специалисти от IOSH, като лектори на провеждане на организираните от Фондацията обучения в България, а също така и за организацията на Клубовете на специалистите по БЗР от страната;
Договорени са и бъдещи сътрудничества между двете институции, както и организиране на кампании от IOSH в България.
На срещата са обсъдени и възможностите, Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”, като посредник между Техническия университет – Габрово и Университетите във Великобритания, да спомогне за акредитирането на някои от програмите на ТУ – Габрово от IOSH.
В същото време IOSH ще даде възможност и подкрепа на Фондацията за реализирането на “Safe side”, по модел на вече изградените във Великобритания.
„Safeside” в Eastside и „Safeside” в Handsworth са два експериментални центъра за обучение, които предоставят иновативни, интерактивни и забавни образователни среди, вдъхновяващи посетителите да мислят и действат по безопасен начин.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама