СТАРТ на обученията в гр.Златоград - 2021

последно актуализиранa на 18.05.2021

 

В периода 13-15.05.2021 година се проведе първият от традиционните годишни обучения, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

Участници в обучението бяха членове от Клуба на специалистите по БЗР от град Стара Загора, Бургас, Плевен и Велико Търново.

Гостуващи лектори на обучението тази година бяха:

  • Г-н Александър Борисов – ИА „Главна инспекция по труда“ Представи новите промени по Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета;
  • Д-р Светла Савчева - психолог с богат професионален стаж, сподели опита си за справяне със стреса на работното място, умението за комуникация и уверено поведение - Лично, екипно и организационно лидерство – стъпки за преодоляване на стреса в работна среда;

Д-р, инженер Петър Петров - Техническия университет в Габрово изнесе лекция, свързана с защита  от атмосферни и комутационни пренапрежения;

Г-жа Благовеста Карова – Фондация „Център за БЗР” запозна всички участници с основната дейност на ФЦБЗР, задачи, перспективи за развитие. Дейност на клубовете на специалистите по БЗР. И изпесе лекция на тема - Мускулно-скелетни смущения  - кампания на Европейската агенция по здраве и безопасност  2020-2022 година. Нормативни изисквания, причини за появата на работното място, оценка на риска, мерки за ограничаване, добри практики;

Г-жа Велислава Ивановска - Консултантска фирма „Фърст Консултинг” ЕООД - Възможности за безвъзмездно финансиране през 2021 г. чрез  Фонд Условия на труд и други актуални процедури;

Г-н Иван Палийски – член на УС на Фондация „Център за БЗР” - Съвременни средства за защита на дихателните органи.

 

Благодарим на всички участници в обучението!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама