IV-та Международна конференция по БЗР 2021

последно актуализиранa на 24.05.2021

 В периода 19-21 май 2021г. се проведе IV-та Международна конференция по БЗР в к.к.Боровец, хотел Самоков на тема – „Мисли позитивно, но бъди негативен!“.

По традиция Конференцията се провежда на всеки две години, като целта е обмяна на опит и споделяне на добри практики на международно ниво. Тазгодишната конференция нямаше мащабите, на които сме свикнали, но въпреки това организаторите решиха да запазят традицията и конференцията да се състои. Присъствено участие взеха представители на големи, малки и средни бизнеси в страната. Някои от победителите в Годишните национални награди 2020 година взеха участие като лектори и споделиха с аудиторията техните добри практики в борба с Ковид 19.

Г-н Стефан Башев – Управител на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, откри конференцията на 19/05, а наши гости бяха, представители от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, КТ Подкрепа, КНСБ и представители на български и международни компании.

 

Г-жа Румяна Михайлова
- Изпълнителен Директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ гр.София, поднесе своите поздравления към всички присъстващи и изрази своите благодарности към организаторите на събитието. 

Г-жа Михайлова, поднесе и прочете поздравителният адрес от г-н Гълъб Донев – Министър на труда и социалната политика на Р България.

Своите поздравления, поднесоха - г-н Огнян Атанасов  - Национален секретар към КНСБ и г-н Александър Загоров - Конфедерален секретар. Отдел “Социална политика” към КТ Подкрепа. 

Също така, поздравления поднесоха online:

Г-н Йерней Йенко, Председател на DVILj (Словения);

Г-н Драгослав Томович, Председател на UBZRS (Сърбия);

Г-н Деян Ангеловски, Председател на Тутела (С Македония).


Споделянето на добри практики се проведе на 20/05 както следва:

Г-жа Дина Христова - Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ на тема, Безопасността на труда в условия на Ковид-19. Инвестиция в бъдещето.
Г-жа Радостина Янакиева – „Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз“ ЕООД,  на тема, COVID-19 – едно от предизвикателствата на 2020.
Г-н Мартин Гънчевски - "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД на тема, Мисли позитивно, но бъди негативен!
Г-н Иван Тончев - „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС” ЕАД на тема, Безопасност и здраве при работа в условия на COVID_19.
Г-жа Боряна Милева - "ДЖИ ПИ ГРУП" АД на тема, Covid-19: Преобразяване.


Представители на различни международни организации, споделиха техните добри практики с аудиторията online както следва:

Г-н Клод Лоазел – Международна организация на труда ILO на тема, Инвестирайте в устойчиви Национални БЗР системи: Осигурете наличността на квалифицирани БЗР Професионалисти.

Г-н Деран Уилямс - Европейска банка за възстановяване и развитие EBRD на тема, Безопасна работа във сектора на водата и отпадъчните води.

Г-н Лука Братец - Общество на инженерите по безопасност Любляна, Словения на тема, Мерки на строителните площадки COVID-19.

Г- н Хенинг Кругер – Германски социално осигурителен институт – DGUV BGN на тема, Най-добри практики в германския сектор за храни и хотелиерство.

Г-н Борче Стойчевски – Асоциация на инженери за защита „Тутела“, Северна Македония на тема, КОВИД – 19 ЛИ          ЧЕН ОПИТ.
Г-н Малкълм Макинтайър – Институция за безопасност и здраве при работа IOSH на тема, Безопасно възстановяване – безопасна и здравословна работа по време на пандемията и подготовка за възстановяване.


Всички презентации може да намерите на официалният сайт на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ - www.fcbzr.org/docs/cat_id/5


Водещ на конференцията беше г-н Люпчо Кочовски – Управител, Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

Екипа на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, благодари на всички участници за проявеният огромен интерес, с пожелания за здраве и до нови срещи!

Повече снимки - ТУК !

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама