Ежегодни обучения гр.Златоград - 2021

последно актуализиранa на 31.05.2021

 Участници в обучението бяха членове от Клуба на специалиста по БЗР от град Русе, Варна, Шумен и Разград.


Гостуващи лектори на обучението бяха:

  • Г-н Панайот Панайотов – ИА „Главна инспекция по труда“ – Представи полезна лекция на тема: Инструментите за оценка на риска OiRA - част от системата за управление на БЗР в предприятието;

Д-р, инженер Петър Петров - Технически университет - Габрово. Г-н Петров, изнесе лекция, свързана със защита  от атмосферни и комутационни пренапрежения;

Г-жа Благовеста Карова – Фондация „Център за БЗР” запозна всички участници с основната дейност на ФЦБЗР, задачи, перспективи за развитие. Дейност на клубовете на специалистите по БЗР. И изпесе лекция на тема - Мускулно-скелетни смущения  - кампания на Европейската агенция по здраве и безопасност  2020-2022 година. Нормативни изисквания, причини за появата на работното място, оценка на риска, мерки за ограничаване, добри практики;

Г-жа Велислава Ивановска Консултантска фирма „Фърст Консултинг” ЕООД - Възможности за безвъзмездно финансиране през 2021 г. чрез  Фонд Условия на труд и други актуални процедури;

Г-н Пенчо Малинов – търговски представител в гр.Пловдив към "Бултекс 99" ЕООД - Съвременни средства за защита на дихателните органи.

 

Благодарим на всички участници в обучението!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама