Обучение на тема - ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

последно актуализиранa на 07.06.2021

 Миналата седмица в периода 02-04 юни, проведохме обучение по безопасност и здраве при работа със служители от „Електроразпределение Юг“ ЕАД гр.Пловдив на тема - ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. Обучението се проведе в китното селце Бадевци, сгушено в гористият Еленски балкан.

 

Целите на обучението бяха насочени към:

      •   Надграждане на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на органите по безопасност и здраве при работа, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

      •   Подобряване безопасността и здравето на работното място на работниците.

Лектори в обучението бяха:

•             Иван Палийски – Фондация  „Център за БЗР”-Пловдив;

•             Благовеста Карова – Фондация  „Център за БЗР”-Пловдив;

•             Д-р Светла Савчева – психолог, Габровски Технически Университет;

•             гл. инспектор Пламен Генчев  - Началник: РС "ПБЗН“ – Габрово.

Обучението беше проведено в интерактивна форма, като всички лектори използваха мултимедия за онагледяване, прожекция на филми с подходяща тематика. Включени бяха дискусии по различните теми и работа в групи.

 

Някои от темите:

  • Управление на дейността по безопасност и здраве при работа. Ангажименти на работодател, длъжностни лица, орган по БЗР, работници, социални партньори.
  • Правни задължения и последствия при неспазване на ангажиментите по нормативните документи по БЗР.

·         Превенцията като основен принцип по безопасността на труда. Оценяване на риска на практика и управление на рисковете;

·         Ефективни подходи при подбора на личните предпазни средства. Контрол по правилното използване, поддържане и проверка за състоянието им;

·         Мускулно-скелетни увреждания - Кампания на Европейската агенция по здраве и безопасност за 2020-2022 година.       Практически занимания;

·         Лидерство и култура на ЗБУТ. Умения за упражняване на контрол по спазване изискванията по здраве и безопасност;

·         Контрол по спазване на изискванията по противопожарна и аварийна безопасност – правилен подход при избора на противопожарни средства, контрол и изпитания, проверка на знанията и водене на документацията.

 

Обучението завърши с решаване на изпитен тест за придобитите нови знания.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама