Проектът OiRA се развива сред разрастващата се общност

последно актуализиранa на 01.10.2014

Броят на инструментите за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA) се увеличава стабилно в Европа, благодарение на което все повече предприятия и организации от най-различни сектори постигат напредък в оценяването на рисковете.

OiRA е уеб платформа, разработена и поддържана от EU-OSHA, чрез която могат да се създават инструменти за оценка на риска по сектори на всички езици и да се осъществява пренасянето и адаптирането им от една страна в друга.

Вече са публикувани 51 инструмента OiRA в 11 европейски страни. Очаква се до края на годината Исландия, Италия, Финландия, Малта и Словения също да публикуват първите си инструменти OiRA.

OiRA: безплатни и прости инструменти за лесно разбираем процес на оценка на риска.
Оценката на риска е важна първа стъпка при предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните заболявания. OiRA, онлайн интерактивната оценка на риска, улеснява този процес. Проектът предоставя ресурсите и уменията, необходими, за да могат микро- и малките предприятия да извършват сами оценка на рисковете. Предоставяни безплатно в интернет, инструментите на OiRA са лесно достъпни и лесни за използване. OiRA предлага поетапно решение на процеса на оценка на риска, като започва от определяне на рисковете на работното място, след което запознава потребителя с процеса на изпълнение на превантивни мерки и завършва с мониторинг и докладване на рисковете. Инструментите за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA) се увеличават стабилно в Европа, благодарение на което все повече предприятия и организации от най-различни сектори постигат напредък в оценяването на рисковете.

Оценката на риска е важна първа стъпка при предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
OiRA, онлайн интерактивната оценка на риска, улеснява този процес. Проектът предоставя ресурсите и уменията, необходими, за да могат микро- и малките предприятия да извършват сами оценка на рисковете. Предоставяни безплатно в интернет, инструментите на OiRA са лесно достъпни и лесни за използване. OiRA предлага поетапно решение на процеса на оценка на риска, като започва от определяне на рисковете на работното място, след което запознава потребителя с процеса на изпълнение на превантивни мерки и завършва с мониторинг и докладване на рисковете.

Какво представлява OiRA?
Проектът OiRA е създаден с цел да предложи лесни за използване инструменти, които да насочват микро- и малките предприятия при процеса на оценка на риска. Софтуерът на OiRA, разработен от EU-OSHA през 2009 г. и използван от 2010 г. насам, се основава на нидерландски инструмент за оценка на риска, известен като RI&E, който се оказва много успешен и добре използван. Целта е OiRA е да следва стъпките на националния пример на Нидерландия и да постигне същия успех и на европейско равнище.

Каква е основната идея на OiRA?
Оценката на риска е основата на всеки подход към управление на здравето и безопасността и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места.
Европейската общност за здравословни и безопасни условия на труд признава значението на оценката на риска, като подкрепя разработването на прости инструменти, които да улеснят процеса на оценка на риска. Проектът OiRA е създаден, за да направи точно това.
Като улеснява оценителите на риска, OiRA си поставя за цел да увеличи броя на микро- и малките предприятия, които оценяват своите рискове и качеството на извършваните от тях оценки на риска. Инструментите дават възможност на предприятията да започнат (или да подобрят) процеса на оценка на риска. По този начин инструментите на OiRA могат да помогнат на предприятията да станат по-конкурентоспособни, например като намалят разходите в резултат на професионални заболявания и като сведат до минимум рисковете от злополуки, както и да подобрят общите условия на труд и организационните показатели.

Защо да се използва OiRA?
Днес оценката на риска е обичаен процес за много организации, използван на стотици хиляди работни места в цяла Европа за предотвратяване на рисковете. За някои предприятия обаче, и по-специално за микро- и малките предприятия, оценката на риска може да създаде проблеми. OiRA може да улесни този процес, като осигури на организациите ресурсите, които са им необходими за справяне с такива проблеми.
Използвайки инструментариума на OiRA, организациите имат възможност да се възползват от редица предимства, като:

- Използването на инструментите на OiRA е напълно безплатно.
- Инструментите са достъпни онлайн.
- Има създадено и мобилно приложение на инструмента за оценка на риска.
- Инструментите са насочени към съответния сектор.
- До известна степен инструментите могат да бъдат адаптирани към изискванията на предприятията.
- Инструментите дават възможност за разработване на план за действие и за избор от списък с предлагани мерки.

Как точно работи OiRA?
Процесът на OiRA включва пет основни стъпки.

Подготовка: До известна степен OiRA дава възможност на предприятията да адаптират оценките на риска към своите характерни особености, като отговорят на няколко прости въпроса.
Определяне: Тази стъпка включва разглеждане на нещата на работното място, които биха могли да причинят вреда, и установяване на лицата, които могат да бъдат изложени на опасността.
Оценяване: При тази стъпка се установява приоритетният ред на определените рискове. Това подреждане помага по-късно да се вземе решение кои мерки следва да бъдат приложени първи.
План за действие: Инструментът помага след това да бъде съставен план за действие и да се вземе решение за това как да бъдат премахнати или контролирани рисковете.
Доклад: Накрая се получава доклад, който може да бъде отпечатан и/или изтеглен, с което се документират резултатите от процеса на оценка на риска.

Как да си осигурим достъп до OiRA?
За регистриране е необходим само валиден електронен адрес. Всяко физическо лице или всяка организация може да избере от предлаганите инструменти на OiRA онзи, който отговаря най-добре на съответната страна, сектор или предприятие.

Повече информация можете да намерите на официалния уеб сайт на приложението: линк

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама