Обучение по безопасност и здраве при работа

последно актуализиранa на 17.09.2021

 Вчера проведохме периодично обучение по безопасност и здраве при работа по Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в новият конферентен център „Евмолпия“ гр.Пловдив, зала „Марково“. В обучението взеха участие служители от различни фирми в района.

Целеви групи:
  Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
   Длъжностните лица  на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд:
  Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа:
  Ч
ленове на КУТ и ГУТ.

Бяха разгледани интересни теми, обхващащи широк диапазон от въпроси:

·         НАРЕДБА № 3 - За функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;

·         ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ;

·         Оценка на професионалните рискове, мерки за ограничаване и отстраняване на риска;

·       Комитети и групи по условия на труд. Социално партньорство. Защита на представителите на работниците в КУТ и ГУТ. 

·         И др.

Бяхме подготвили няколко казуса за решаване с подходящи за специфичната тематика примери. Участниците бяха разделени на три работни групи.

Всички участници посетиха и новият аутлет магазин на Бултекс 99 ЕООД, който отвори врати на 15.09. 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама