Активност на Фондацията през последните три седмици

последно актуализиранa на 08.10.2021

На 24.09 проведохме първото ни обучение със служители на „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ЕООД – гр.Пловдив.

Основание за провеждане на обучението:

• чл. 26 ал. 2  от ЗЗБУТ;

• чл. 9, във връзка с чл. 2, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

На 6 и 7.10, отпътувахме до гр.Мадан, за да проведем периодично обучение по безопасност и здраве при работа на работещите в „Горубсо-Мадан“ АД и „Върба-Батанци“ АД.

 

Цели на обучението:

 

• усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа;

• усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;

• поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.

• придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията на членовете на комитетите и групите по условия на труд, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


Гост лектор на обучението беше Д-р Даринка Кръстева – СТМ при КЦМ АД.
На 28.09 бяхме част от денят по безопасност организиран от Електроразпределение Юг ЕАД на тема „Запази живота“ в гр.Стара Загора. Г-жа Благовеста Карова – член на УС на Фондация „ЦБЗР“, изнесе лекция пред служителите на фирмата на тема - Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд.
На 30.09 организирахме месечната среща на клуба на специалиста от гр.Пловдив. Бяхме поканили г-н Александър Борисов – Инспектор ИА ГИТ гр.София, да изнесе лекция на тема – Наредба №РД-02-20-3 от 02.12.2020г, за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.
Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама