Работна среща между Асоциацията към службите по трудова медицина и Фондация "Център за безопасност и здраве при работа"

последно актуализиранa на 06.10.2014

По време на Междунарoдния технически панаир в град Пловдив се проведе кратка рабoтна среща между г-жа Петя Гьорева - Председател на Асоциация към службите по трудова медицина и г-н Люпчо Кочовски - Управител на Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”.
На срещата бяха обсъдени въпроси за сътрудничество в дейности за подобрение на ситуацията по безопасност и здраве при работа в страната.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама