Октомврийска среща на Клуб на специалистите по безопасност и здраве при работа - ПЛОВДИВ

последно актуализиранa на 27.10.2014

Традиционната месечна среща на Клуб на специалистите по БЗР - Пловдив ще се проведе на 30 октомври 2014 г. (четвъртък) от 15:00 часа в залата на "Бултекс 99" ЕООД.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

1. Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях - обн. ДВ. бр.78 от 19 Септември 2014 г.

2. Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност - обн. дв. бр.69 от 19 август 2014 г.

Лектор по тамата: инж. Петър Тосков - главен инспектор в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама