Октомврийска среща на Клуб на специалистите по БЗР - Русе

последно актуализиранa на 29.10.2014

На 28.10.2014 г. се проведе поредната среща на Клуб по БЗР - гр. Русе с лекция на тема: "Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места".
Експертите от "Мобил лаб" ООД - г-жа Анелия Василева и г-жа Дияна Станкева дадоха подробни отговори на възникналите въпроси по време на дискусиите.

Официален гост на срещата беше г-н Стефан Башев - Учредител и Управител на Фондация "Център за БЗР".

Кап. Михаил Симеонов от "Българско речно плаване" прочете на присъстващите специалисти специално написаното от него стихотворение, посветено на безопасността и здравето при работа, Фондация "ЦБЗР" и фирма "Бултекс 99"!

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама