Подобряването на безопасността и здравето при работа в сектора на здравеопазването ще осигури качествени здравни грижи

последно актуализиранa на 10.11.2014

ЕU-OSHA публикува доклад за състоянието на настоящите и нововъзникващите проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа, в сектора на здравеопазването, поставящ специално ударение върху грижите в общински центрове и тези полагани при домашни условия.
В него се прави преглед на съществуващите и нововъзникващите въпроси по БЗР за здравни и социални работници, специалисти и как те се отразяват на тяхната безопасност и здраве при работа и влиянието им върху качеството на грижите, които предоставят.
В доклада се подчертават предизвикателствата пред сектора, включително недостига на квалифицирани и опитни специалисти, застаряването на работната сила, повишеното използване на технологии, изискващи нови умения и въвеждането на нови методи за грижа и методи за справяне с множеството хронични заболявания. Фактът, че хората живеят по-дълго и все по-често се нуждаят от дългосрочни грижи, измества акцента грижите в условия на контролирана болнична помощ да се пренасочат към такива, полагани и домовете на хората. Това всъщност е особено трудна работна среда, поради малките работни пространства, липсата на обучение, самотния характер на работа, малкия или никакъв контрол. Едновременно с това специалистите, полагащи грижи в домашни условия трябва да се изправят пред същите рискове като тези, срещани, например в болниците, но при недостатъчни мерки на място за контрол на рисковете.
В доклада са посочени и предизвикателствата пред които секторът е изправен: недостиг на квалифицирани работници, застаряваща работна сила и застаряващо население, водещи до увеличено търсене на грижи в общински центрове и при домашни условия. В него се заключава, че добрата БЗР в сектора на здравеопазването е от основно значение, за да може той да посрещне тези предизвикателства и да поддържа качествени здравни грижи и занапред.

Материалът е изготвен по данни на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама