Януарска среща на клуба специалистите по БЗР, град Разград

последно актуализиранa на 28.01.2013

КЛУБ на специалистите по здравословни и безопасни условия на труд

П О К А Н А
за сбирка
Януари 2013 г.

1. Състояние на трудовия травматизъм в Разградски регион;
Лектор: Катя Филипова
2. Приемане програма за дейността на Клуба по БЗР за 2013 г.;
Докладва: Председателя на Клуба


Дата на провеждане: 31 януари 2013 г. 17,30 ч.
Място на провеждане: Клуб в "Антибиотик" АД – гр.Разград

Красимир Тодоров
Председател на Клуб по БЗР гр.Разград


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама