Интегрирането на равнопоставеност между половете в БЗР оказва икономически ползи за икономиката

последно актуализиранa на 19.11.2014

Всички служители, било те мъже или жени, печелят, когато различията между половете бъдат разпознати и включени в БЗР. Бизнесът печели, когато има по-здрава и по-продуктивна работна сила. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа разработи и публикува доклад показващ, че това може да се постигне по най-различни начини, чрез политически и стратегически мерки, научни изследвания и в самия процес на работа. Предприети са редица действия от научни асоциации, организации по БЗР, организации по равнопоставеност, здравни организации, работодатели и синдикати. Показани са редица инициативи, от цялостни проекти по въпросът за равнопоставеност между половете, представяйки прости стъпки, които организациите могат да предприемат, за да гарантират, че безопасността и здравето при работа в тяхното предприятие обхваща служителите и от двата пола.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама