Декемврийска среща на Клуб на специалистите по БЗР - София

последно актуализиранa на 03.12.2014

На 02.12.2014 г. в гр. София се проведе среща на Клуб на специалистите по безопасност и здраве при работа - гр. София.
Лектори на мероприятието бяха:
- Инженер Панайот Панайотов - началник отдел “Методология и анализ на инспекционната дейност“ към ИА “Главна инспекция по труда“,
- Доцент Мишел Израел - д.м - Национален център за опазване на общественото здраве, Лаборатория “Физични фактори”.
- Гл. асистент Михаела Иванова, д.м. - Национален център за опазване на общественото здраве, Лаборатория “Физични фактори”.

На срещата бяха представени и обсъдени промените в "Наредба № РД - 07 - 3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимат на работните места”, а също така и редица организационни въпроси, свързани с дейността на Клуба.

Към галерията.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама