Декемврийска среща на Клуб на специалистите по БЗР - Велико Търново

последно актуализиранa на 05.12.2014

На 3-ти Декември 2014 г. във Велико Търново се състоя среща на членовете на най-новия Клуб на специалиста по безопасност при работа, учреден в града.
Основен предмет на срещата беше определянето на ръководство и управителен съвет на Клуба.
След проведено гласуване, единодушно бяха избрани, както следва:
Председател на УС - инж. Николай Спасов - експерт БЗР към ДП "НКЖИ";
Зам. председател на УС - инж. Димо Лупов - БЗР във фирма "Карно БГ" ЕООД;
Секретар на Клуба - г-н Свилен Боянов - координатор на Фондация "Център за БЗР".

По време на дискусиите бяха обсъдени и редица организационни въпроси, като изготвяне на програма за месечните срещи на Клуба, изработване на лого, определяне на размер на членски внос и още много други, свързани с нормалното функциониране на институцията.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама