Януарска среща на Клуб на специалиста по БЗР - Варна

последно актуализиранa на 30.01.2015

На 28.01.2015 г се проведе редовна среща на КС БЗР - Варна. По време на темата бе дискутирана темата за правилата по прилагането на "Правилника за безопасни и здравословни условия на труд при ел. обзавеждане до 1000 V" с лектор инж. Здравка Цачева - експерт по ЗБУТ и представител на "ЕРП - Зл. Пясъци".
Обсъдени бяха и организационни въпроси, свързани с подобряване бъдещата дейност на Клуба.

График на редовните месечни срещи на Клуба на специалиста по БЗР във Варна:

28.01.2015 г. (сряда);
25.02.2015 г. (сряда);
25.03.2015 г. (сряда);
22.04.2015 г. (сряда);
20.05.2015 г. (сряда);
24.06.2015 г. (сряда);
23.09.2015 г. (сряда);
21.10.2015 г. (сряда);
18.11.2015 г. (сряда);
16.12.2015 г. (сряда);


Място на срещите: бул."Съборни" 22 - Стопанска камара - Варна, Час - 14.00

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама