Регионална конференция по БЗР - Скопие, Македония

последно актуализиранa на 18.02.2015

Днес 18.02.2014 г. в Скопие, Македония се провежда Регионална конференция по БЗР, на която ще се представят дейностите по проекта за „Гражданските организации, като активни социални действащи лица в насърчаването на стандарти за безопасност и здраве при работа", с организатор Македонското сдружение за защита при работа (МЗЗПР).
Предмет на дискусия на конференцията са водещи теми, като ролята на гражданските организации в прилагането на БЗР стандартите, обмен на опит и добри практики, относно ролята и сътрудничеството в изпълнението на безопасността и здравето при работа на регионално ниво и други.
Официално участие като лектор и гост на Конференцията ще вземе и г-н Люпчо Кочовски, в качеството му на управител и представляващ Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”.
Проф. Александър Гроздановски ще обсъди и представи пред участниците в конференцията резултатите от проекта, включващи водещи въпроси като:
- Резултати от проучването за изпълнението на безопасните и здравословни условия на територията на Р. Македония.
- Стратегия за подобряване на безопасността и здравето при в Република Македония, чрез активно участие на организациите на гражданското общество (2015-2019).
- Насоки за прилагане на стратегията за подобряване на безопасността на работното място и здраве в Македония чрез активно участие на организациите на гражданското общество.
Участие в дискусията ще вземат още представител на Организацията на работодателите в Македония, представлявана от г-н Ангел Димитров в качеството му на председател, г-жа С. Андоновска – началник Отдел Трудова безопасност и здраве към Инспекцията по труда – Македония и г-н Слободан Трендафилов – представител на Синдикатите. Те ще обсъдят ролята на организациите на гражданското общество в изпълнението на професионалната безопасност и здраве за Македония.
По въпросите за обменът на професионален опит и добри практики за сътрудничество на гражданското общество и институциите в изпълнението на професионалната безопасност и здраве на регионално ниво, участие ще вземат:
- Г-н Миодраг Лончкович - Държавна инспекция по труда – Сърбия;
- Г-н Драгослав Томович - Сръбската асоциация за професионална безопасност и здраве;
- Г-н Лука Братеч – Асоциация на професионалните инженери безопасност от Любляна;
- Г-н Златко Попович – Държавна инспекция по труда на Черна гора;
- Г-н Люпчо Кочовски - Фондация Център за професионална безопасност и здраве –България.

Цели на проекта.
Обща цел: Поддържане на активното гражданско общество в осигуряването на изпълнението и мониторинга на стандартите за безопасност и здраве при работа в Македония.
Специфична цел: Увеличаване на капацитета на гражданското общество за комуникация и наблюдение на институциите и организациите, отговарящи за стандартите на безопасност и здраве при работа.

Сътрудници на МЗЗПР в изпълнението на проекта са Организацията на работодателите в Македония, Стопанската камара на Северозападна Македония, Федерацията на синдикатите на Македония и Държавната инспекция по труда, в рамките на Министерството на труда и социалната политика.

Кампания.

Информираността на гражданите в Македония по въпросите за безопасността и здравето при работа е на много ниско ниво, ето защо това е една от най-важните цели на стартиралата кампания за осведомяване на обществото по най-важните акценти за безопасни и здравословни условия на труд.
Част от дейностите по проекта "Граждански организации като активни социални действащи лица в насърчаването на стандарти за безопасност и здраве при работа" включва и кампанията: "Безопасността на първо място". Тя се изразява в изработване и разпространяване на 10 000 листовки, изработване на ТВ клип, който ще се излъчва по македонските медии, както и разпространението на рекламни материали.

   

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама