Февруарска среща на Клуба на специалистите по БЗР от град Варна

последно актуализиранa на 27.02.2015

Редовната сбирка на Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа във град Варна се проведе на 25.02.2015 г.
На срещата присъстваха 22 души, като към Клуба се присъединиха още читирима нови членове.
Гласуван бе колективен орган за управление, който да улеснява работата на председателя на клуба. След кратка дискусия и номинации, за членове на УС бяха избрани:
Д-р Ц. Илиева- СТМ - „Елей-2004” ЕООД
Инж. Николай Андреев - “Черно море” АД
Г-н Добромир Петров - “Бултекс 99” ЕООД
Инж. Събина Йоскова - “Медицински университет” - Варна
Г-н Неделчо Янакиев - “Интерком груп” ООД
Прието бе г-н Добромир Петров да бъде касиер на клуба.
На следващата сбирка предстои приемане на устав, избор на председател и разпределение на отговорностите между останалите членове на УС.
Други предстоящи за обсъждане въпроси:
1. Предложенията за вида на членска карта.
2. Предложенията за лого на клуба.
3. Разпределение на задачите в УС.
4. План за темите, които да бъдат обсъждани през 2015 г.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама