Мартенска среща на Клуба на специалиста по БЗР - Варна

последно актуализиранa на 26.03.2015

На 24.03.2015 г. бе проведе извънредна среща на Управителният съвет на Клуба на специалиста по БЗР - Варна, на която бе избран новият председател на Клуба, а именно - инж. Неделчо Янакиев - “Експерт ЗБУТ” в “Интерком груп” ООД.
Ден по-късно, на 25-ти март, членовете на Клуба имаха възможност да проведат и традиционната си месечна среща, която се състоя в административната сграда на фирма "ЕСКАНА" АД, с домакин инж. Донка Кючукова.
Представените теми, предмет на презентация бяха:
1. Изменения и допълнения в нормативните актове в областта на БЗР, от началото на 2015 г. до момента.
2. Попълване и подаване на Декларация/Уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ за 2014 г.
3.Изисквания за осигуряване на ПБ в обектите на дружествата. Норми и правила за ПБ, валидни от 2015 г.
Присъстващите специалисти, членове на Клуба СБЗР - Варна обсъдиха редица проблеми и важни въпроси, като в резултат от дискусиите бяха приети устав и лого на Клуба, а също така бе гласуван и одобрен размерът на годишната такса за членство в организацията.

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама