Майска среща на Клуб на специалиста по БЗР - Пловдив

последно актуализиранa на 22.05.2015

Традиционната среща на клуба за месец май ще се проведе на 28 май /четвъртък/ от 15:00 часа в залата на „Бултекс 99"  ЕООД - Пловдив.

Дневният ред ще бъде:

1. Представяне в детайли и обсъждане добрата практика на „ВАТТС Индъстриз” ЕАД по прилагането на "СТОП системата на Дюпон за превенция на злополуките" – презентира Величка Генчева.

2. Презентация на пенсионната система в страната и възможностите, които пенсионноосигурителна компания "NN", част от международната финансова група "NN" Group, предоставя на осигурените лица и осигурителни посредници, с които работи – Даниела Гиргинова.

3. Организационни въпроси – раздаване на членски карти; обсъждане събирането, отчитането и разходването на членският внос; организация на срещата в "Амилум България" АД - Разград; срещата с клуба в Русе и екскурзията в Румъния; разясняване прилагането на точковата система и др.

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама