Семинар – обучение по осигуряване на ЗБУТ за членовете на Клуба на специалистите по БЗР гр. Варна

последно актуализиранa на 22.06.2015

На 18-ти и 19-ти Юни 2015 г. с подкрепата на БСК – СББ, НЦООЗ и Стопанска камара – Варна, в изпълнение на изискванията на Наредба № РД-07-2 / 2009 г. на МТСП, се проведе двудневен семинар – обучение на членовете на Клуба на специалистите по БЗР гр. Варна.
Конкретната цел на семинар – обучението бе подпомагане и насърчаване на мениджмънта на фирмите в прилагането на съвременни превантивни подходи за осигуряване на здраве и безопасност при работа, на база оценката и управлението на рисковете при работа, както и приложението на добри практики.
Допълнителна насоченост на обучението придоби дискусията за пътищата за постигане на съответствие със законодателството на ЕС и с международните пазарни стандарти. Практическата част от обучението обхвана структурата и подходите в дейностите по здраве и безопасност при работа във фирмите, въз основа на последните разработки и разбирания за качество на дейностите по осигуряване на ЗБУТ.
Всички участници получиха комплект учебни материали в помощ на дейността, както и удостоверение за завършено първоначално / периодично обучение по БЗР.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама