Курсове на IOSH по Безопасно управление

последно актуализиранa на 01.07.2015

Всеки мениджър трябва да осъзнава своите отговорности, когато става въпрос за безопасността и здравето при работа.
Този курс е една чудесна възможност за мениджърите да се запознаят с уменията, които се изисква да имат понастоящем, за да се справят с проблемите, свързани с безопасността и здравето на работното място.
Това е една практическа програма с насоченост към бизнеса, която разглежда действията стъпка по стъпка. Изчистеният от жаргони стил ангажира и вдъхновява и е помогнал на голяма част от предприятията да повишат нивото на безопасността и здравето в компаниите си.Детайли за курса

Модули:

 Оценка на риска.
♦ Контрол на риска.
♦ Осъзнаване на отговорностите.
♦ Осъзнаване на опасностите.
♦ Разследване на инцидентите.
♦ Измерване на ефективността.
♦ Защита на околната среда.

Оценяване:

 Мултиформатен тест, който ще се състои от 25 въпроса.
 Проект върху оценка на риска.
♦ На преминалите успешно изпита ще бъдат раздадени сертификати от IOSH за получено обучение по Безопасно управление.

Начин на представяне на курса:

♦ Лесно запомнящи се и провокиращи ума факти и проучвания подсилват курса.
♦ Всеки модул е подкрепен с ярки примери и образци на типични сценарии, които укрепят ключовите точки.
♦ Включени са и чеклисти, както и други материали, които участниците могат да използват и приложат на работните си места.
♦ Кратък престой - програмата е гъвкава и може да се съобрази с вашата работа.
♦ Експедитивно и ефективно научаване - с една програма се покриват основите на безопасността и здравето.

Ползи за бизнеса

♦ Повишаване на продуктивността - загуба на по-малко часове, дължащо се на заболяване или инциденти.
♦ Повишена осведоменост за културата на безопасност и здраве при работа.
♦ Активно участие на работниците в подобряване на работното място.
♦ Признато и уважавано сертифициране за мениджърите и супервайзерите.
♦ Покачване на репутацията в продоволствения сектор.

За повече информация относно курса се свържете с Обучаващия екип на IOSH чрез e-mail (training@iosh.co.uk) или телефонно обаждане на +44 (0)116 257 3192.
Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама