Eлектронните инструменти в областта на БЗР

последно актуализиранa на 16.07.2015

На 9 юни 2015 в Билбао, Испания бе проведен семинар, съпътстващ редовното заседание на Националните фокусни точки към Европейската агенция по безопасност и здраве при работа - ЕU OSHA.
Участниците в семинара бяха запознати с електронни инструменти за управление на БЗР - основно приложения за мобилни устройства, чрез серия от презентации от разработчиците им. Материалите и информация за семинара (на англ.език) можете да намерите на сайта на Агенцията, на: https://osha.europa.eu/bg/node/9235.


Ето примери и за някои от разработките:
- Мобилно приложение за измерване на нивата на индустриален шум, разработено от Шведската служба по работна среда. Приложението се сваля безплатно от интернет и може да се ползва като онлайн, така и офлайн. Съвместимо е с голям процент от съвременните мобилни устройства (айфони, айподи и др.), а вече се предоставя и във версия на английски език.

- Мобилно приложение за злополуки, свързани с електричество, съвместна разработка на Националния институт по БЗР – Норвегия и национално представителна работодателска организация от ИТ сектора. Приложението подпомага прилагането на мерки за превенция, както и препоръки за необходимите действия и оказване на първа помощ при злополуки, свързани с електричество. Безплатно, достъпно и офлайн.

- Мобилно приложение „Пази се от азбеста“, разработено от Агенцията по безопасност и здраве при работа на Великобритания, безплатно, достъпно и офлайн. Приложението подпомага кратка оценка на риска в конкретна ситуация, прости указания и инструкции за превенция, снимки на често използваните материали, съдържащи азбест и др. под.

- Мобилно приложение за БЗР в строителството, разработено от немската BGBAU (осигурителна организация в строителния бранш) въз основа на предшестващо ръководство на същата тема. Приложението е безплатно, достъпно и офлайн, придружено е с множество илюстрации и инструкции и може да се използва на отдалечени строителни обекти. Приложението се предлага на немски и на български език!

- Проект за Мобилни приложения на МОТ, базирани на разработените от МОТ ръководства по БЗР в области: ергономия, селско стопанство и стрес. Приложенията ще бъдат безплатни, ще имат универсализирано съдържание с приложимост в различни държави и с много илюстративни материали. Ще могат да се ползват и офлайн на отдалечени обекти.

Голяма част от тези инструменти са вече достъпни на сайтовете за безплатни мобилни приложения и могат да се ползват от потребители, вкл. от членовете на представляваните от Вас организации. Допълнителна информация за тези и др. инструменти може да се намери на цитирания адрес - https://osha.europa.eu/bg/node/9235.

Материалът е изготвен по данни на ЕU OSHA.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама