Февруарска среща на Клуб по БЗР, град Пловдив

последно актуализиранa на 21.02.2013

Здравейте колеги,

Срещата на "Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа"- град Пловдив ще се състои на 27 февруари от 15 часа в залата на “Бултекс 99” ЕООД.

Предвиден е следният дневен ред:

1. Организационни въпроси - регистрация на членовете на клуба за 2013 година. На базата на данните, които ще ни представите ще подготвим членските карти, ще пускаме съобщенията по и-мейлите и ще имате достъп до форума на сайта. Който има основателни причини да не присъства на тази среща, трябва да предаде данните по мейла.
2. Дискусия на тема : "Изпълнение на задълженията на работодателите произтичащи от изискванията на чл.18 от ЗЗБУТ за писмена договореност и взаимно информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите, когато обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации".

• Презентация – Благовеста Карова;

• Споделяне на добра практика :

- Йордан Неделчев - ръководител отдел БЗР и ООС в "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД;
- Николай Чалъков - Старши инспектор БЗР в "КЦМ" АД, гр. Пловдив;

Очакваме ви !

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама