Помагало за превенция чрез снимки в сферата на строителството

последно актуализиранa на 17.07.2015
С цел по-широка употреба от работници по целия свят (включително и работниците мигранти, които често се срещат на строителните обекти) е създадена тази информативна книжка - брошура. Авторите на това издание имат за цел с помощта на илюстрации и без използването на думи да предадат своите съобщения на заетите в строителния сектор. Чрез двойки от илюстрации са изобразени примери за безопасни и здравословни условия на работа.
Обхващайки около 50 общи сценарии на строителните обекти в съответствие с "Кодекса за дейността по безопасност и здраве в строителството" на МОТ (1992 г.) тези практични и лесни за разбиране насоки може да се прилагат на всяко работно место, независимо от неговите размери или езика на работниците. Снимките са групирани около няколко теми: общи задължения на заинтересованите страни, както и на безопасността на работното място, работа със скелета и стълби, подемни съоръжения и аксесоари, оборудване за земекопно и пътно строителство, работа на височина, изкопни и подземни работи, конкретни ситуации, свързани с ел. ток, здраве, лични предпазни средства, информация и обучение. Предложението за разработването на брошурата е на Международния отдел на Иса за превенция в областта на строителството, базирайки се на опита си от вече издаваните и успешно използвани книжки "Картини за превенция" (2009).

За да свалите брошурата натиснете ТУК.

Материалът е изготвен по данни на ILO.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама