Обучение по БЗР

последно актуализиранa на 29.07.2015

Ръководството на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” представя на Вашето внимание оферта за провеждане на обучение на основание на чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ и във връзка с чл. 2 (1), чл. 6 (1) т. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и  чл. 7 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Обучението ще бъде с продължителност 30 учебни часа и е подходящо за новоизбрани представители на работещите в комитетите и групите по условия на труд и новопостъпили органи по безопасност и здраве при работа.


Период и място на провеждане на обучението:
⇒ От 10-ти до 12-ти септември 2015 г.;
⇒ Конферентен център „Тракия” – зала „СТРУМА”;
⇒ Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” 238.

Пакетът за участие включва:

⇒ Тридневен курс на обучение;
⇒ Кафе паузи – кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и соленки;
⇒ Обяд – кетъринг.

Всеки участник ще получи:
⇒ Удостоверение за преминат курс на обучение;
⇒ СД с най-актуалните нормативни актове по ЗБУТ;
⇒ Помощни учебни материали;
⇒ Всички презентации, представени по време на обучението.

Пакетна цена за участие:

⇒ 150,00 лв. (без ДДС) – на човек.
⇒ Цена за членове на Клубовете на специалистите по БЗР – 135,00 лв. (без ДДС)

Допълнително:
При желание на участниците в обучението, организаторите могат да предложат допълнително:
⇒ Настаняване на участниците в хотелската част на Конферентен център „Тракия”;
⇒ Цена за 2 нощувки при настаняване в двойна стая (със закуска) – 55 лв./човек (без ДДС);

Лектори:
⇒ Благовеста Карова – Фондация ЦБЗР
⇒ Владимир Глухов – Фондация ЦБЗР
⇒ Румен Шолев – "Райкомерс конструкшън" ЕАД

За повече информация и записване за участие:
Е-mail: office@fcbzr.org

Mожете да изтеглете програмата за обучението ТУК!


Начин на плащане:

Всички плащания за участие стават само по банков път!!!

Можете да направите своята регистрация за участие на е-mail: office@fcbzr.org, не по-късно от 04.09.2015 г. (петък)


ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"
БУЛСТАТ: 176217057
Иден. № по ДДС: BG176217057
МОЛ: Стефан Башев
Адрес: Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 31

Банка на получателя: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Пловдив
БАНКОВА СМЕТКА:
IBAN: BG09UNCR70001520376647
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Участие в БЗР обучение


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ:

- Име на участника (участниците) в обучението – (име, презиме и фамилия);
- Притежавана степен – инж. д-р., проф. и др.
- Име на фирмата/предприятието, което се представлява (само, когато е приложимо);
- Платена такса участие (само по банков път) - не е необходимо да се прилага документ;
- Данни за издаване на фактура (фирма или за физическо лице);
- Актуален телефон за контакти;
- Е-mail за връзка с участника.
- Ще имате ли необходимост от нощувка?
!!! Всички документи за участие в обучението ще бъдат издавани на база данните от регистрацията.Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама