Юлска среща на Клуба на специалиста по БЗР - Пловдив

последно актуализиранa на 31.07.2015

На 30 юли 2015 г. в Пловдив се проведе неформална среща на членове от Клуба на специалистите по БЗР от града на тепетата. 
Повод за провеждане на срещата бяха новоприетите изменения на Кодекса на труда и новата "Наредба № РД 07-8 за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по труда".
Лектори на мероприятието бяха инж. Атанас Чернаев – Директор на ОД „ИТ” - Пловдив и Невена Каймаканова – началник отдел „Контрол на безопасността и ревизионна дейност”.

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама