12-ти АВГУСТ - Международен ден на младежта

последно актуализиранa на 12.08.2015

По повод Международния ден на младежта, генералният директор на МОТ - г-н Гай Ричардс дава специално изявление, част от което ние бихме искали да споделим с Вас:

"Днес ние признаваме и адмирираме гражданската ангажираност на младите хора, които непрестанно полагат усилия за постигане на положителната промяна и намиране изход от кризата с младежката безработица в световен мащаб. Най-често обсъжданите промени са тези, свързани със света на работата: мобилизирането на младежта и усилията, които се полагат - пример за това е акцентиране върху въпросите за едно по-добро бъдеще с достойни условия на труд. Този успех е важен не само за младите хора, но и за всички нас.
След цели осем години от началото на световната финансова криза статистическите данни са окуражаващи, показвайки, че процентът на световната младежка безработица най-накрая са се стабилизирали. Въпреки това, този процент остава доста над равнището, на което е бил преди началото на кризата, и преходът на пазара на труда за младите жени и мъже, особено в най-неравностойно положение, е все още трудна битка. Много млади хора са попаднали в капан на работни места, където правата им не се спазват и на които се налага да работят в условия на голяма несигурност. Съществува реална опасност ниските приходи на някои млади работници да се запазят през целия им живот или те да загубят трайно или продължително  връзката си с пазара на труда и обществото. И все пак, както в официалните, така и в неофициалните икономики, съществуват много доказателства за висок предприемачески дух и динамика - по различни начини и в различна нива, младите хора търсят начини за справяне с кризата и оцеляване в много трудни пазари на труда. Едно нещо, обаче е сигурно - политиците трябва да се вслушат в гласа на младите хора, ако искат да бъдат в състояние ефективно да отговорят на техните потребности и стремежи. В света на работа ние трябва да застанем рамо до рамо с младите хора в техния щанд за достойни работни места и социална справедливост за всички.
Днес, когато отбелязваме гражданската ангажираност на младите хора, ние призоваваме всички участници в трудовия свят - работодателите и техните организации, организации и правителства на работниците - активно да насърчават участието на младите хора в техните организационни дейности, в процеса на социалния диалог и институциите на трудовия пазар, както и защита на правата на младите хора в пазара на труда, осигурявайки силна подкрепа за включването на младите хора. Това ще бъде особено важно за реализирането на визията на Програмата за развитие 2030."


Материалът е изготвен по данни на МОТ.
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама