П Р О Т О К О Л № 1 - от 27.02.2013 година

последно актуализиранa на 28.02.2013

КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО БЗР - гр. ВРАЦА
П Р О Т О К О Л № 1

         Днес, 27.02.2013 г. от 17.30 ч. в конферентната зала на хотел „ЗОРА” се проведе сбирка на “Клуб на специалиста по БЗР” – гр. Враца.

        Дневен ред:

   1. Презентация на Г-н Нисторов:
   Илиян Нисторов, експерт „ЗБУТ”, проведе обучение на тема „ ЛИДЕРСТВО И ЗБУТ” -   присъстващите взеха участие в провелата се дискусия породена от темата;
   2. Обсъждания и решения:

                            На срещата на Клуба се взеха следните решения:
   1. Избор на лого – след запознаване на възможните варианти предоставени от членовете на Клуба се стигна до единодушно решение – за лого на Клуб по БЗР Враца се прие логото, предложено от фирма „ГАЛАКСИ – ПЛАЗА” ЕООД – Враца с малки корекции ( ще бъде предоставено на Фондацията в най-кратък срок);
   2. Утвърди се Председател на Клуба в лицето на инж. Валя Маркова – ф-ма „ТЕХКЕРАМИК-М” ООД – гр. Мездра;
   3. Поста секретар-уредник на Клуб по БЗР- Враца – Николина Маркова – ф-ма „БУЛТЕКС 99” ЕООД – гр. Враца;
   4. За системен администратор се избра Гергана Бенинска – ф-ма „ КОРЕКТ” ООД – гр. Враца;
   5. За следващата среща на Клуба остава за доуточняване графика по който ще се провеждат сбирките на Клуба;


     Предстоящата среща на Клуб по БЗР-Враца през месец март 2013 г. ще съвпадне с обучението, което ще се проведе по план-график в гр. Златоград.


От ръководството

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама