Европейска седмица по БЗР, 2015 г - Посещение на гара София

последно актуализиранa на 20.10.2015

Първото събитие, организирано от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" по случай Европейската седмица по БЗР се проведе на 20.10.2015 г. в "Центъра за професионално обучение" към "Български държавни железници" ЕАД - гр. София.

Участие в мероприятието взеха членове на "Клуба на специалиста по БЗР" - гр. София, както и официални представители на национални институции, а именно:
- Инж. Георги Милчин - Главен секретар на ИА "Главна инспекция по труда";
- Инж. Александър Борисов - Главен експерт в ИА "Главна инспекция по труда";
- Гл. експ. инж. Александър Загоров - Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа".

Срещата бе открита от инж. Оля Георгиева - Ръководител отдел БЗУТ в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, която приветства участниците, пожелавайки им едно ползотворно и приятно прекарване по време на гостуването им.
Приветствия от страна на домакините изказаха също и инж. Генчо Марков - Директор на Поделение за пътнически превози към БДЖ за гр. София и г-жа Марийка Маринова - Директор на "Центъра за професионално обучение" към БДЖ.

Участие в срещата взе и г-н Люпчо Кочовски - Управител на Фондация "Център за БЗР", който също изрази своята благодарност към всички присъстващи БЗР специалисти и гости за тяхната подкрепа и съпричастност, а също така и признателността си към домакините за гостоприемство, което им оказват.
Той представи пред аудиторията кратка обобщаваща информация, относно резултатите, постигнати в рамките на кампанията на Европейската агенция по БЗР, провеждана под надслов: "Здравословни работни места - Управлявай стреса!", представяйки и темата на новата кампания на EU OSHA, която ще стартира в началото на месец ноември 2015 г.

По време на мероприятието бе изнесена и лекция на тема "Информация за интерактивните инструменти ОiRA", с лектор инж. Александър Борисов - Главен експерт в ИА "Главна инспекция по труда". Инж. Борисов запозна присъстващите с вече съществуващите ОiRA инструменти, дейностите по тяхното разработване и разпространение, както и начините за работа с тях.

След инструктаж за безопасно преминаване през железопътен район, проведен от инж. Величка Георгиева - Старши експерт по БЗР, участниците се отправиха към по-забавната част от мероприятието, а именно разглеждането на влаковете от "Корона експрес" и "Витоша експрес", намиращи се в звено "Ремиз" и по-познати като персоналните влакове на Цар Борис III и на Тодор Живков.
Посещението на всеки от вагоните бе съпроводено от прекрасните разкази и пояснения на г-н Юли Пейчев, който успя да завладее аудиторията с описания на най-вълнуващи преживявания и пояснения за функционирането на вагоните.
Повече информация за посещението на звено "Ремиз" ще можете да прочетете в следващия 12-ти брой на издаваното от Фондация "Център за БЗР" специализирано  списание: "С грижа за хората".
Ръководството на Фондация "Център за БЗР" изказва своята благодарност и признателност за любезно предоставената от екипа на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД възможност за разглеждане на композициите, по повод отбелязването на Европейската седмица по БЗР.

Към галерията!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама