Семинар - обучение 28.02.-02.03.2013 година в град Златоград

последно актуализиранa на 04.03.2013

   В периода 28.02-02.03.2013 година се проведе първият, от редица семинар - обучения, организирани и изцяло финансирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", град Пловдив. В него взеха участие членове на Клубовете на специалистите по БЗР от град Варна и Бургас. Темата на семинарите е обучение по безопасност и здраве при работа на основание член 26, ал.2 от ЗЗБУТ и във връзка с чл. 2(1), чл. 6 (1), т. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № РД -07 - 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На всички преминали курса-обучение са издадени сертификати, за завършено образование.
   Благодарим на всички участници в семинара и се надяваме да са прекарали добре и да са останали с хубави спомени от мероприятието!


Мнения и препоръки на участници в семинара:

"Здравейте колеги от Фондация „ЦБЗР”,

Искам лично да Ви благодаря, че ми дадохте възможност да се присъединя към Вас чрез

семинара, който беше проведен в красивия южен край на България, а именно гр. Златоград.

Очарована съм от всичко, което видях в него, от природата и топлотата, с която ни посрещнаха

местните хора. Семинарът бе проведен на ниво. Поканените лектори ни запознаха с много важна и ценна за мен информация.

Мога да предложа да се помисли провеждането на диспут между нас, специалистите по

ЗБУТ и представители на работодателите. Това според мен ще ограмоти нашите работодатели в тази важна за нас, за тях и за работещите тематика.

Мисля, че изправяйки се на един такъв диспут ще можем да им покажем какво ни коства на нас да се справяме със съдържанието на тази длъжност и да разберат, че не трябва да ни приемат като проформа, защото закона ги задължава, а да облекат в съдържание тази позиция. Без те да го разберат много от нас ще продължават да се борят с вятърни мелници.

Благодаря Ви за всичко, което правите за нас и с удоволствие ще се включа в следващата среща."

 

 Таня Ангелова – „Алупласт - ЖТГ” ЕООД, град Бургас

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      "Здравейте колеги,
    Бих искала от името на ръководството на предприятието и лично от мое име, да благодаря на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", за предоставената ми възможност да участвам в организирания от Вас семинар - обучение.
    За втори път видях самобитния Златоград, с прекрасната природа на Родопа планина, вълшебна музика и топлото отношението на всички хора, с които разговарях.
    Организацията, по време на целия престой беше перфектна,а нивото на изнесените лекции високо. Изключителния професионализъм и ерудираност на лекторите Владимир Глухов , Благовеста Карова , Илиян Нисторов, интересно и изчерпателно поднесените материали, ни донесоха нови знания и затвърдиха това, което вече знаехме!
   От сърце желая на всички членове на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" успешна работа през следващите години!
    Нека винаги да Ви има !"

 С поздрави: Параскева Христова – ТПКИ „Родина” – град Варна

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Здравейте колеги,
Благодаря за мартенските пожелания и за обучението в Златоград.
Впечатленията ми от обучението в Златоград:
- аз и всички мои колеги от Варна тръгнахме с позитивна нагласа. Мисля, че това е
изключително важно. Тази нагласа остана през цялото време.
- необходимо е да има повече време за същинската част от работата.
- лекциите бяха важни, като тази на господин Нисторов- на много високо ниво, като
проблематика и стил на поднасяне. Мисля, че това затрудни аудиторията.

Предлагам:
- да пускате едно входящо ниво преди обученията, за да разберете какви сазнанията на болшинството от аудиторията, за да бъде лекторът на същото ниво на презентация.
- искайте от нас- Вашата аудитория, да кажем кои са злободневните въпроси в нашата
работа, които да обсъдим на място.

Поздрави и успешна работа!"

Д-р Цветушка Илиева- СТМ "Елей-2004" ЕООД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Здравейте колеги!
Не мога да намеря думи, с които да изразя възхищението си от перфектната организация, добрите лектори, гостоприемните хора и красивия град Златоград, където се проведе семинар-обучението.Всичко беше толкова прекрасно!
Оставихте ми незабравими спомени. Разглеждайки снимките, ще се връщам винаги към прекрасните мигове прекарани с Вас и приповдигат настроението.
Сърдечно Ви Благодаря!"

В очакване на следващата среща: Виолета Добрева,  Елдоминвест ООД - Варна

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Благодаря Ви много за организираното обучение. За мен беше много ценно – лекциите бяха на ниво и с практическа насоченост.
Не на последно място за мен беше да имам пряк контакт с колеги, занимаващи се с проблемите на БЗР."
 Александър Начев – "Топлофикация Бургас" ЕАД
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШЕВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодаря за поканата към членовете на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна и лично към мен да участваме в организирания от Фондация ,,Център за БЗР” семинар – обучение в град Златоград.
Времето прекарано в този красив град наистина ще остави незабравими спомени във всеки от нас.

Програмата за семинара – обучение по БЗР беше подбрана доста сполучливо. От една страна се акцентира върху знанията и уменията, необходими за осъществяване на дейността на специалиста по БЗР. Особено ценни за мен са примерите за добри практики, споделени от г-жа Благовеста Карова.
От друга страна по въпроса за това, какви трябва да бъдат нагласите и поведението на всички участници в трудовия процес за опазване на здравето и работоспособността на работещите, интерес за мен представляваше изложението на г-н Илиян Нисторов по темата за лидерството в прилагането на изискванията за БЗР.
А в способностите на г-н Владимир Глухов да презентира по един професионален начин, както лични предпазни средства, така и създадените прекрасни условия за почивка и забавление в Етнографски ареален комплекс ,,Златоград”, никой не изрази съмнение.

Попаднали в тази уникална обстановка, сред колеги занимаващи се със сходни дейности, неминуемо се скъсява и времето, необходимо за опознаване помежду ни. Имах възможността да си направя и кратка равносметка за това, с което се занимавам професионално повече от 20 години. Гостуването в гр. Златоград ме зареди с допълнителна енергия да продължа да работя за опазване на най-ценното – здравето на хората.

Бих Ви препоръчал и за в бъдеще да продължите да каните авторитетни лектори – специалисти в различни области, но всички обединени около общата ни цел – да работим за създаването на такива условия на труд в предприятията, които в голяма степен ще спомогнат за опазване на здравето и гарантиране на безопасността на всички работещи."


С уважение,

Неделчо Янакиев – Експерт ,,ЗБУТ”
,,Интерком Груп” ООД гр. Варна


08.03.2013 г.
гр. Варна

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Здравейте, в отговор на вашето писмо първо искам да се извиня за късния отговор, тъй като нямах възможност да реагирам на време.
Благодаря че бях поканен на проведеното обучение в град Златоград. Радвам се, се че съм член на клуба в град Бургас и искам да изкажа моите благодарности за гостоприемството и цялата организация по мероприятието. Спомените наистина са незабравими, дискутираните теми и програмата на обучението интересни и най-вече полезни. С тези събирания ставаме по единни, по идейни в процеса на работа и за напред мисля, че ща са много полезни."

Поздрави,
Инж.Николай Георгиев

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама