Юлска среща на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Бургас

последно актуализиранa на 28.07.2015

Редовната юлска среща на Клуба на специалиста по БЗР в град Бургас се проведе под формата на дискусия, относно промените в нормативната база, обхващайки:

⇒Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
⇒Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа;
⇒Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;
⇒Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама