График на срещите, организирани от

последно актуализиранa на 06.01.2013

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че през 2013 г. „Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа” към Стопанска камара - гр. Варна, продължава активната си дейност вече 14-та година.

През изминалата година Клубът организира интересни семинари и срещи, на които се разясниха и коментираха, както новоизлезли наредби и промени, така и актуални въпроси, свързани с нормативната база.

На някои от срещите бяха канени специалисти от Областна инспекция по труда, „ХЕИ”, „НОИ” и „Инспекция по технически надзор”.

Целта на „Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа” е взаимно информиране, подпомагане, съгласуване на дейности и методична помощ на специалистите по „безопасност и здраве”за осъществяване дейността, за осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите във Варна и региона.

Програмата на Клуба за 2013 г. предвижда осем работни срещи, които ще се проведат от 14:00 часа в конферентната зала на СК – Варна, бул. „Съборни” № 22, ет. 1, и два двудневни семинара на следните дати:

23.01.2013 г.                              26.06.2013 г.

20.02.2013 г.                              18 и 19 09.2013 г.

20.03.2013 г.                              23.10.2013 г.

24.04.2013 г.                              20.11.2013 г.

21 и 22.05.2013 г.                      18.12.2013 г.

 

За семинарите е необходимо участниците да бъдат командировани.

Надяваме се, че ще осигурите участието на Вашите специалисти по безопасност и здраве и през настоящата година.

Председател на клуба: инж. Н. Андреев

Изп. директор на СК – Варна : инж. О. Спасов

 

    

 

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама