БЗР обучение "Европейски стандарти по безопасност и здраве при работа" - Банско, 2015

последно актуализиранa на 23.11.2015

 В периода от 19-ти до 21-ви ноември 2015 г. в хотел "Bansko Spa&Holidays" се проведе обучение на тема "Европейски стандарти по безопасност и здраве при работа" - Банско, 2015 г.
Обучението бе проведено по повод отбелязването на Третия рожден ден на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Благоевград и имаше за цел да запознае присъстващите участници с действащите Европейски директиви и изискванията за личните предпазни средства.
Участниците в мероприятието имаха възможността да опреснят знанията си по ДИРЕКТИВА (89/656/ЕИО) от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място, любезно разяснена от БЗР експерта инж. Румен Маринов.
Освен това, лектор на обучението бе и представител на Инспекцията по труда от Р Македония в лицето на г-н Тони Войнески, който от своя страна запозна присъстващите с действащия "Правилник за лични предпазни средства в Р Македония", последван от изчерпателната и изключително полезна презентация на г-н Борче Стойчевски - "Икономически ползи от използването на лични предпазни средства".
Втората част от обучението бе по-конкретно насочена към видовете лични предпазни средства, нормите, регулиращи производството, продажбата, използването, съхранението и поддръжката им, както демонстрации на практическата им употреба. Презентациите и демонстрациите бяха представени от официални представители на водещата за България компания, занимаваща се с производство на работно облекло и търговия с лични предпазни средства, а именно - "Бултекс 99" ЕООД.
Кулминацията на мероприятието бе и отпразнуването на Третия рожден ден на Клуб БЗР - Благоевград, като освен огромния брой поздравления, подаръци и благопожелания, членовете му получиха и поздравителен адрес от Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”, връчен им лично от Управителя на Фондацията - г-н Люпчо Кочовски.

КЪМ ГАЛЕРИЯТА!!!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама