БЗР обучение - Девин

последно актуализиранa на 27.11.2015

 На 27-ми ноември 2015 г. в град Девин екип специалисти от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" проведе специализирано БЗР обучение на група представители от фирма "Екоинженеринг - РМ" ЕООД.
Основание за провеждане на мероприятието бе обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси и лицата определени да провеждат инструктажи по БЗР.
Учебният материал бе представен чрез интерактивна форма на обучение, проведени бяха различни дискусии и решаване на казуси, свързани с работните процеси на обучаваните, както и работа в групи.
Лектори на обучението бяха г-жа Благовеста Карова (ФЦБЗР) и г-н Стоян Бишуров (Бултекс 99 ЕООД).
Всички участващи специалисти, успешно издържали изпитния тест в края на обучението, получиха официално удостоверение за преминат курс на обучение.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама