Семинар - обучение 28.03.-30.03.2013 година в град Златоград

последно актуализиранa на 04.04.2013

В периода 28.03-30.03.2013 година се проведе вторият, от  семинар - обученията, организирани и изцяло финансирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", град Пловдив. В него взеха участие членове на Клубовете на специалистите по БЗР от град Враца и Благоевград. Темата на семинарите е обучение по безопасност и здраве при работа на основание член 26, ал. 2 от ЗЗБУТ и във връзка с чл. 2(1), чл. 6 (1), т. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № РД -07 - 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На всички преминали курса-обучение са издадени сертификат - удостоверения.
Благодарим на всички участници в семинара и се надяваме да са прекарали добре и да са останали с хубави спомени от мероприятието!


Мнения и препоръки на участници в семинара:
Здравейте,
С това писмо бихме искали да изразим своята благодарност към Фондация "Център за Безопасност и Здраве при Работа", за организацията и провеждането на семинар-обучение в град Златоград. Специални благодарности на лекторите г-жа Благовеста Карова и г-н Илиян Нистиров за полезните теми и дискусии, благодарности на председателя на управителния съвет на Фондацията, г-н Владимир Глухов за гостоприемството и невероятната атмосфера. И не на последно място, благодарности на управителя на Фондация ЦБЗР и на "Бултекс 99" ЕООД, г-н Стефан Башев за осъществяването на това събитие в тези трудни за икономиката ни времена.

От членовете на клуб по БЗР Благоевград.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама