График на месечните срещи на Клуб Варна за 2016 г.

последно актуализиранa на 23.12.2015

 Програмата на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна за 2016 г. по традиция предвижда 10 (десет) работни срещи по предварително изготвен и съгласуван график, както и 2 (два) двудневни/тридневни семинара, чиито дати ще се уточнят допълнително през годината.

График за работните срещи на Клуб БЗР - Варна през 2016 г.:
• 27.01.2016 г. 
• 24.02.2016 г. 
• 23.03.2016 г. 
• 20.04.2016 г. 
• 18.05.2016 г. 
29.06.2016 г.
• 28.09.2016 г.
• 26.10.2016 г.
• 23.11.2016 г.
• 14.12.2016 г.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама