E-fact 71 - Контролен списък за идентифициране на опасностите

последно актуализиранa на 12.01.2016

Този списък с въпроси, за проверка на рисковете при осигуряване на ЗБУТ в сектора на "зеленото строителство", има за цел да помогне за идентифициране на потенциалните опасности за безопасността и здравето на работниците, свързани с планирането и изграждането на "зелени сгради", тяхната поддръжка, ремонт (саниране), разрушаване и на място за складиране на отпадъците. Някои от тези професионални рискове са нови в сравнение с традиционните строителни обекти и са свързани с новите материали, технологии или дизайн. Част от останалите рискове са вече добре известни на строителния сектор, но те възникват в нови ситуации или комбинации, свързани със "зелените сгради" и затова изискват специално внимание. E-fact 71 дава примери за превантивни мерки за справяне с тези опасности, като първоначално материалите бяха публикувани само на английски език, а сега вече са на разположение и на български вариант.


Прочетете повече за безопасността и здравето на работниците в "зелени работни места".

Материалът е изготвен по данни на EU OSHA.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама